Wat doet Landschap Noord-Holland?

Landschap Noord-Holland is een stichting die natuur en landschap beschermt door aankoop, beheer, herstel en ontwikkeling van natuurgebieden.  Zij werd in 1936 opgericht als Het Noord-Hollands Landschap. In 2003 kwam er een fusie tot stand tussen Landschapsbeheer Noord-Holland en Het Noord-Hollands Landschap.

Landschap Noord-Holland, zoals de stichting nu heet, bezit verspreid over de hele provincie 80 natuurgebieden. Daarnaast beheert zij 125 andere gebieden en 150 km oever, dijk en berm. Er zijn rond de 9.000 mensen actief als vrijwilliger. De provincie Noord-Holland is (of was?) een belangrijke subsidiegever, maar ook de Nationale Postcode Loterij draagt in belangrijke mate bij.

Wordt vervolgd. stock-vector-modern-map-noord-holland-nl-217288930

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *